2011-11-01

Burengerucht

Alexander Pechtold:

Bij onze onderburen - de CDAfractiekamer - wordt tweemaal flink op de tafel geroffeld ...

https://twitter.com/#!/APechtold/status/131311987140472832