2011-07-05

Pieter Jaap Aalbersberg

Andries Knevel (andriesgknevel):

Ik feliciteer mijn goede kennis Pieter Jaap Aalbersberg met feit dat hij korpschef in Amsterdam wordt. En veel sterkte!

http://twitter.com/andriesgknevel/status/88285622409760768