2010-07-28

Popular vote

@breakingnews: Mass. lawmakers join 5 other states to pass law to force Electoral College to follow national popular vote http://bit.ly/aHo5Sb

---
Het parlement van Massachussets en vijf andere staten werken aan wetgeving om het college van kiesmannen te dwingen de meerderheid van stemmen te volgen (een stapje in de richting van evenredige vertegenwoordiging, zoals wij die kennen - YL).