2010-06-10

Ministers in Kamer

Jan Kees de Jager: Het mogen combineren van lidmaatschap Kamer en regering gedurende de formatie was tot 1983 beperkt tot 3 maand maar daarna onbeperkt.