2010-06-12

Fryslân Foppe

Wouter Louwerens: Als Friesland onafhankelijk wordt en Foppe president emigreer ik! #kvdb

Kirsten Verdel: Ik zie een hoop tweeps die dit weekend plannen hebben om naar Friesland te emigreren. #foppe :)

---
(Voetbaltrainer Foppe de Haan sprak vrijdagavond in Knevel en Van den Brink tegenover Hero Brinkman helder zijn angst uit over de plannen van de PVV om de ethnische afkomst van iedereen te registreren omdat deze volgens Brinkman samenhangt met iemands neiging tot criminaliteit. - YL)