2010-07-05

Twitterstilte

Femke Halsema (onderhandelt over Paars Plus):

Nu zijn dit voorlopig ook mijn laatste tweets. Om een kwetsbaar formatieproces alle kans te geven en het inhoudsloze gebabbel niet ....

tot grote(re) hoogten te brengen, meld ik me even af. En ik hoop zo snel mogelijk goed(!) nieuws te kunnen brengen.