2010-07-06

Formatie de diepte in

Frits Wester:

1/2 Informateurs willen komende dagen de diepte in. Complete radio/tv/twitterstilte. Moet leiden tot compact regeerakkoord.

2/2 ook moet er overeenstemming bereikt worden over aantal "vrije kwesties" denk aan gev. zaken als hypotheekrentaftrek. Mag Kamer beslissen.