2010-06-28

Begrotingsoverschot

Jan Kees de Jager: @diederiksamsom 2013 halvering tekort en vanaf 2016 balans of overschot zijn minimum afspraken. Europa zal meer gaan doen is afgesproken.