2010-10-04

Poneren

Kustaw Bessems (KustawBessems):
Rechter: 'wordt gezegd dat u stelling poneert & discussie uit weg gaat. Lijkt of u dat nu ook doet' #wildersproces

http://twitter.com/KustawBessems/status/26342420877