2010-05-21

Paleo-orthodox

Jos Strengholt: http://bit.ly/c2xBs1 @jominee Vlgns mij is protestantisme niet opgewassen tegen elke nieuwe manier van bijbellezen. terug naar oude kerk!