2010-05-16

Tijd

Dubbelzinnigheden: De westerling heeft een horloge, de oosterling de tijd.