2010-05-28

Olievlek vanuit ruimte

Frank Hendrickx: Woorden van kosmonaut Oleg Kotov na zien olievlek vanuit ruimte: 'It looks very scary. It's not good. I really feel not good about that...'