2010-05-13

Defensieregels

Charles Groenhuijsen: Hoe kun je volhouden dat Jack-zaak prive is? Hij overtrad eigen Defensie-regels op plek waar integriteit onmisbaar is. Hij moet vb. geven.