2012-04-09

Goede vrije dag

Willem J. Ouweneel:

In Zuid-Afrika is Goede Vrijdag vrije dag & 2e Paasdag gewone werkdag; heilshistorisch heel wat logischer. Heb ónze traditie nooit gesnapt.

https://twitter.com/#!/wjouweneel/status/189239243934150656