2012-04-19

Friese twitterdag

Lutz Jacobi:

Ja,ik doch mei oan de earste Fryske Twitterdei! Do ek?#Frysk

https://twitter.com/#!/lutzjacobi/status/192854188823289856