2011-06-08

Pensioenakkoord?

Rendert Algra (RendertAlgra):

#NOS blijft volhouden dat er een pensioenakkoord is. Er wordt echter nog druk onderhandeld.Tussenresultaat van nu is voor #Unie onvoldoende!

http://twitter.com/RendertAlgra/status/78347397960445953