2011-05-22

Complexer

Kirsten Verdel (locuta):

Is het iemand wel eens opgevallen dat praktisch alle onderzoeksrapporten cq adviezen beginnen met: 'de wereld is complexer geworden?'

http://twitter.com/locuta/status/72284999914749953