2010-11-12

Youth for Christ

Andries Knevel (andriesgknevel):
Youth for Christ doet geweldig werk. juist in gemeenten met veel problemen met Marokkanen en Antilianen. Morgen #DoordeWereld. (19.00 uur).

http://twitter.com/andriesgknevel/status/3113453975764992