2011-06-02

Twit onder preek

Daniël Gillissen (danielgillissen):

Wij hebben een Koning! #Hemelvaartsdag #twitonderpreek

http://twitter.com/danielgillissen/status/76201588074610688