2011-05-23

Gerubriceerde liefde

Hans Warren (GeheimDagboek):

23-05-46 Ik houd er lijsten op na met namen van mensen van wie ik houd, gerubriceerd: erotisch-niet erotisch, mogelijkheden-onmogelijkheden.

http://twitter.com/GeheimDagboek/status/72561228559556608