2011-03-04

Twitterfaction

Rianne Verhoeven (roomsmeisje):

Lieve mensen. Ik mag van @PetervanZoest onthullen dat hij mij in het leven heeft geroepen voor het experiment met 'twitterfaction'. 1/6

http://twitter.com/roomsmeisje/status/43655808067710976