2011-03-15

Onderzoek privatisering

Harmjan Vedder (harmjanvedder):

Motie Schuurman aangenomen. De Eerste Kamer gaat voorbereidingen treffen voor een parlementaire senaatsenquete naar privatisering. #EK

http://twitter.com/harmjanvedder/status/47700867155116032