2011-03-17

Begrotingsgoedkeuring

André Rouvoet (andre_rouvoet):

Mijn stelling: de politieke goedkeuring vd begroting is geen goedkeurende accountantsverklaring. De Tweede Kamer is geen Tweede Rekenkamer!

http://twitter.com/andre_rouvoet/status/48433396778680320