2018-09-15

Big Brother

@trouw: 

'Nu al telt China naar schatting 170 miljoen bewakingscamera's, waarvan 20 miljoen met gezichtsherkenning. Tegen 2020 zouden dat er 400 miljoen moeten zijn.'