2014-06-20

PDF-tirannie

argh! de tirannie van pdfs. lieve overheden: pdf gaat over looks niet over de controle over informatie.

https://twitter.com/arjanelfassed/status/479892198507675648