2012-07-03

Kortaf

Maxime Verhagen:

Het kàn zijn dat mijn tweets dezer dagen een tikje kortaf zijn #gestoptmetroken

https://twitter.com/MaximeVerhagen/status/220216971378163715