2011-01-18

Vrijblijvendheid

Kees van der Staaij (keesvdstaaij):

Goede zaak dat ongehuwd samenwonen geen recht op huwelijksmigratie meer geeft. Logisch gevolg van kiezen voor vrijblijvendheid.

http://twitter.com/keesvdstaaij/status/27436852583604224