2010-04-29

Boodschap

Staatssecretaris weet zijn boodschap goed over te brengen naar de Kamer

Jack de Vries: De toiletten wegens leidinglek buiten werking in ons pand, dus net gezellig naar de Tweede Kamer geweest voor het toilet.