2011-10-14

Donner mag solliciteren

Besluit herindeling ministeriƫle taak in verband met de benoeming vice-president van de Raad van State - https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-446.html

https://twitter.com/#!/ytzen/status/124841487644114945