2010-04-18

Read it later

Add Read It Later to Google Reader's Send To Dropdown- http://bit.ly/arjfjk. Om lijst met later te lezen stukken (ook via Iphone) te bewaren