2010-04-09

Offensive tweets

Lia van Bekhoven: #verkiezingen GrBr Twitter maakt 1ste slachtoffer in verk.campagne. Labourkandidaat geschorst vanwege 'offensive tweets'.