2011-10-31

Chef

Willem Aantjes:

Denk voor morgen vooral aan fractie en v.H. Buma. Ergerlijk zoals Verhage hem op het congres vermanend toesprak als chef tot zijn personeel

https://twitter.com/#!/WillemAantjes/status/131004471974166529