2010-11-18

Perfect mooi land

Ginny Mooy (ginnymooy):
Ik weet niet, ik verliet een perfect mooi land. Wat hebben jullie er in GODSNAAM mee gedaan?

http://twitter.com/ginnymooy/status/5371849248612354