2010-10-30

Vanzelfsprekend

@leenvandijke:
Johan Snel in RD :"Het gros van de journalisten gaat er van uit dat de liberale secularistische uitganspunten vanzelfsprekend zijn".