2010-07-09

Laatste ministerraad

Gerda Verburg: Laatste voorbereiding voor Ministerraad. Volgende week Brussel en dan wordt het ook voor mij iets rustiger. Tijd voor tour de NL op fiets.

André Rouvoet: Nu de laatste (Rijks)MR. Benieuwd hoe snel we door de lange agenda gaan.

Jan Kees de Jager: Naar Ministerraad. Eerst nog Rijksministerraad met gevolmachtigd ministers van de Antillen en Aruba. Daar besluiten over hele Koninkrijk.

Maxime Verhagen: Bezig met de laatste ministerraad voor het reces, ik ben benieuwd of we nog een keer in deze samenstelling bij elkaar zullen komen.