2010-07-16

Christen Zionisme

Johan van den Berg: #christenzionisme is een onzalige verbinding van christelijk geloof en politiek-zionisme - kolonialisme onder de dekmantel van het geloof.