2010-06-10

Reflectie

Jan Kees de Jager: Nu in CDA fractievergadering in Tweede Kamer. Nu tijd voor reflectie en zelfkritiek. Wat is er misgegaan. En wat moet er nu gebeuren.