2010-05-20

Lauw debat

André Rouvoet: Huiswaarts na een dag in vak K met MP en Min v Fin voor Verantw.debat. Erg lauw. Zoals verwacht weinig 2009, veel CPB. Verkiezingsdebat dus.