2010-05-08

Cathechismus in tweets

De afgelopen weken hebben twitteraars de Heidelberger Cathechismus (geloofsleer in 16e eeuw geschreven in 52 zondagen met vragen en antwoorden) in tweets vertaald. Vrijdag is de cathechismus gepresenteerd in Heidelberg.
Hier Zondag 1 vraag 1 (Wat is uw enige troost zowel in leven en sterven?):

"Enige eeuwige troost? Jezus' eigendom. Hij betaalde de straf. Verlostvan satans macht. Al wat gebeurt, God weet en wil 't beste voor mij."